ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo
(52) 351-44-36
mgokjanikowo@wp.pl

Aktualności

11 Listopada

Komunikat dotyczący organizacji ruchu drogowego w dniu 1 listopada

Komunikat dotyczący organizacji ruchu drogowego w dniu 1 listopada 1 listopada 2018 roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie cmentarza w Janikowie. Zmiana polega na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Przyjeziernej i ulicy Łącznej z możliwością parkowania po prawej stronie ulic. Kierowców prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy…
Przeczytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – przetarg na modernizację sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018                                              Janikowo, 2018-09-19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018 Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:   KINEKSPERT…
Przeczytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – przetarg na cyfryzację kina Manhattan w Janikowie

Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018                                              Janikowo, 2018-09-19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Numer sprawy: RIT.ZP.271.7.2018 Nazwa zadania: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:   KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa…
Przeczytaj więcej

Przetarg na modernizację sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie

Ogłoszenie  w BZP  nr 607717-N-2018 z dnia 2018-08-28 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie…
Przeczytaj więcej

Przetarg na cyfryzację kina Manhattan w Janikowie

  Ogłoszenie w BZP nr 606996-N-2018 z dnia 2018-08-28 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie: Cyfryzacja kina Manhattan w Janikowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy…
Przeczytaj więcej