ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo
(52) 351-44-36
kontakt@mgok.janikowo.com.pl

Biblioteka

 

Szukasz książki do czytania ?

  Jedną z dziedzin działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie są biblioteki.


Biblioteka Publiczna (ul. Dworcowa 1)

Biblioteka publiczna w Janikowie mieści się przy ulicy Dworcowej 1. Statutowo jest częścią Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie jako pion bibliotek.

W kwietniu 2006 roku MGOK przekształcono w samodzielną instytucję kultury. Taki status placówki umożliwił bibliotece korzystanie z subwencji celowych, min. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promocji czytelnictwa na zakup książek i innych wydawnictw.

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej datowany jest na 1967 rok, od tej pory księgozbiór sukcesywnie zwiększa się i na dzień 31.12.2007 liczył 26106 woluminów i obejmuje wszystkie działy piśmiennictwa.
Wydzielono księgozbiór podręczny w czytelni, oraz książki dla dzieci w oddziale dla dzieci.

W 2007 roku zarejestrowaliśmy 1272 aktywnych czytelników, wypożyczono 17445 ksiązek, oraz 546 czasopism. Biblioteka poza gromadzeniem i udostępnianiem książek i czasopism prowadzi też działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury w różnych formach.
Współpracuje w tym zakresie z placówkami oświatowymi i przedszkolami w mieście i gminie Janikowo, ze stowarzyszeniem Dar Serca, oraz domem dziennego pobytu w Janikowie.
Od 2004 roku placówka udostępnia nieodpłatnie internet na trzech stanowiskach, z możliwością wydrukowania pozyskanych informacji.

Placówka zaprasza czytelników w :
Poniedziałek – od 11.00 do 17.00
Wtorek – od 11.00 do 17.00
Środa – od 10.00 do 15.00
Czwartek – od 11.00 do 17.00
Piątek – od 11.00 do 17.00
w 2 i 3 sobotę miesiąca – od 10:00 do 15:00

tel. 52 351 44 45


Biblioteka Publiczna (ul. Przemysłowa 26)

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność dnia 12.11.1956 r. Jako biblioteka zakładowa JANIKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH w Janikowie. W tym też dniu oddano do użytku budynek Zakładowego Domu Kultury, w którym biblioteka mieści się do dzisiaj. Pierwszym kierownikiem biblioteki była p. Irena Burger, która prowadziła bibliotekę od jej powstania aż do 31.12.1981 r., kiedy to przeszła na emeryturę. Biblioteka od początku finansowana była ze środków Funduszu Związków Zawodowych Jan.Zakł.Sod. w Janikowie. Natomiast pierwsze 120 książek dla biblioteki były darami od nielicznych wówczas mieszkańców Janikowa.

Od 01.01.1982r. bibliotekę zakładową prowadzi p. Halina Gębarowska. Nadal finansowana jest ona ze środków Janikowskich Zakł.Sodowych. Od 1992r. Biblioteka za porozumieniem stron zostaje przekazana przez Jan.Zakł.Sod. w Janikowie do Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie. Odtąd finansowana jest ze środków Urzędu i stała się Filią nr 1 Biblioteki Publicznej. Na koniec 2007 roku księgozbiór biblioteki liczy prawie 19 tyś. woluminów i co roku książek systematyczne przybywa a czytelników zarejestrowanych jest 636 w tym połowa to dzieci i młodzież ucząca się.

To właśnie oni najczęściej korzystają z tzw. księgozbioru podręcznego biblioteki, który również jest systematycznie uzupełniany przez nowe pozycje, takie jak: słowniki, encyklopedie, albumy, wydawnictwa naukowe z różnych dziedzin itp.
Pozycje najbardziej poszukiwane w bibliotece to książki z takich dziedzin jak: historia, geografia, ekonomia, rachunkowość, prawo, informatyka, psychologia, filozofia, socjologia, pedagogika, medycyna, lektury oraz słowniki, przewodniki turystyczne, encyklopedie, książki z zakresu krytyki literatury, powieści, romanse, książki sensacyjne i fantastyczno-naukowe i biografie.
Obecnie najbardziej poczytni autorzy w bibliotece, to: Paulo Coelho, William Wharton, J.R.R.Tolkien, A. Sapkowski, R.Cook, T.Clancy, D.R.Koontz, G.Masterton, S.King, E.Von Daniken, M.Musierowicz, J.Rowling, H.Fielding, H.Coben, R.Lundlum, R. Kapuściński, M.Szwaja, E.Spindler, L.Jackson.

Biblioteka czynna :

Poniedziałek – od 15.00 do 20.00
Wtorek – od 8.00 do 15.00
Środa – od 15.00 do 20.00
Czwartek – od 15.00 do 20.00
Piątek – od 8.00 do 15.00

tel. 52 351 44 36

Skip to content