ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo
(52) 351-44-36
mgokjanikowo@wp.pl

Aktualności

Przetarg na modernizację sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.II- dostawa i montaż foteli.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Numer sprawy: RIT.ZP.271.4.2019.MGOK Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.II- dostawa i montaż foteli. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 oraz ust.6 zmienia treści Rozdziału XII pkt.1 tj. miejsca składania ofert. Było: Urząd Miejski ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo Pokój nr 115 Sekretariat Jest: Miejsko Gminny Ośrodek…
Przeczytaj więcej

11 Listopada

Komunikat dotyczący organizacji ruchu drogowego w dniu 1 listopada

Komunikat dotyczący organizacji ruchu drogowego w dniu 1 listopada 1 listopada 2018 roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie cmentarza w Janikowie. Zmiana polega na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Przyjeziernej i ulicy Łącznej z możliwością parkowania po prawej stronie ulic. Kierowców prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy…
Przeczytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – przetarg na modernizację sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie

Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018                                              Janikowo, 2018-09-19   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Numer sprawy: RIT.ZP.271.8.2018 Nazwa zadania: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:   KINEKSPERT…
Przeczytaj więcej